Úpravy zahrad a pozemků

  • Sekání trávy, křoví a náletů mulčovačem, který zvládne rovný povrch, ale i příkopy a meze od sklonu -60st po 90st. (zarovnává i keře kolem cest a potoků)

  • Štěpkování dřevní hmoty do průměru 120mm profesionálním strojem Bystroň, jak pro čerstvé větve a klestí, tak např. starší latě (výsledkem je větší podrcená dřevní hmota pro topení, kompostování či okrasné účely, jako kůra)

  • Špalíkování větví do průměru 10cm (výsledkem jsou nasekané špalíky vloženého materiálu o délce 10cm)

  • Lžící o objemu 0,8m3 pro velký traktor M5 nebo 0,3m3 pro malý L1 v čelním nakladači přeprava sypkých materiálů po pozemcích, menší lžící tzv. klapačkou úprava, rovnání a čištění ploch, cest, nakládání materiálu.

  • Orba velkým tříradličným otočným pluhem o záběru až 150cm a hloubce až 30cm

  • Orba malým dvouradličným zahradním pluhem o záběru 60cm

  • Vrtání děr půdním vrtákem od průměru 200mm až po 400mm do hloubky 1m pro kotvení sloupů, kůlů či sázení stromků

  • Frézování pařezů

  • Menší výkopové práce zadním podkopem s hloubením do 180cm a lžící 35,50,60 a svahovou 80cm (přípojky kanalizací, základy menších budov, teras a opěrných zdí)